Wspólne stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwestiach najbardziej problematycznych dotyczących naborów projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.