Obowiązki w zakresie informacji i promocji dotyczące umieszczania plakatu A3