Obowiązki w zakresie informacji i promocji dotyczące umieszczania plakatu A3 – szczegółowe informacje