Pismo MR dot. zamówień w Powiatowych Urzędach Pracy 27 października 2016 r.