Informacja Ministerstwa Rozwoju o aplikacji ADU EFS 2.0