Informacja Ministerstwa Rozwoju o zaktualizowanej wersji Instrukcji użytkownika SOWA dla wnioskodawców/beneficjentów