Prezentujemy osoby, które z sukcesem prowadzą własne firmy, założone dzięki dotacjom uzyskanym w ramach PO WER, Działania 1.1 realizowanego przez powiatowe urzędy pracy w województwie lubuskim.

Roksana Mackiewicz - Sugoi Biuro Inżynierskie (PUP Słubice)