Działanie 1.2 PO WER

Najczęściej zadawane pytania do konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18