Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 - 2020 - 6 marca 2017