Informacja MR dotycząca uproszczeń w rozliczaniu kosztów przejazdu w projektach PO WER