Lista następnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do etapu negocjacji