Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER dla Wnioskodawców i Beneficjentów - wersja 1.0, 22.06.2018 r.