Spotkanie informacyjne dotyczące naboru projektów pozakonkursowych