Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach CT9