Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2019-2020.