Następne dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18