Działanie 1.1 PO WER

Druga aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 1.01.2019-31.12.2019

26.10.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 października 2018 r. dokonano zmiany ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów...

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 1.01.2019-31.12.2019

10.10.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 10 października 2018 r. dokonano zmiany ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy na 2019 r.

03.10.2018 Informacja z 26.10.2018 r. Druga aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na...

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 1.01.2017-30.06.2018

10.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. dokonano zmiany ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy w 2017 r.

02.01.2017 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 1.01.2017 r. –...

Zmiana nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków powiatowych urzędów pracy z dnia 28 stycznia 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

10.02.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 28 stycznia 2016 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

28.01.2016 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016 w ramach Osi...

Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

08.04.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie...

Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

07.04.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów...

Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

25.03.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy...

Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

16.03.2015 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach...

Procedury związane z naborem projektów pozakonkursowych

11.03.2015 W związku z planowanym naborem projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy...