Działanie 1.1 PO WER

Aktualizacja ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 1.01.2019-31.12.2019