Działanie 1.2 PO WER

Trzecia Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

19.07.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     ...

Druga Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

18.06.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     ...

Korekta listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

02.06.2016 Przedstawiamy skorygowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER (nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K02/16)

17.05.2016 O szkoleniu Wojewódzki Urząd...

Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15.

08.04.2016 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że uległ zmianie wzór umowy o dofinansowanie projektu, wyłonionego w drodze konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER. ...

Informacja o wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu

25.02.2016 Uprzejmie informujemy, że z powodu trwających prac Komisji Oceny Projektów, w tym rozpoczęcia procesu negocjacji, który stanowi część oceny merytorycznej wniosków o...

Sprostowanie do Informacji na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotyczącej konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 z dnia 12.01.2016

22.01.2016 Uprzejmie informujemy, iż Członkowie Komisji Oceny Projektów są na etapie oceny formalno–merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu...

Termin rozstrzygnięcia konkursu

18.01.2016 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż termin rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 planowany jest na koniec lutego 2016 r.   ...

Informacja na temat oceny wniosków o dofinansowanie dotycząca konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

12.01.2016 Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Członkowie Komisji Oceny Projektów dokonali oceny formalno–merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach...

Zestawienie wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15, skierowanych do oceny formalno-merytorycznej.

26.10.2015 Załączniki : Zestawienie wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze

Harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

14.10.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 3  sierpnia br. konkurs nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15 w ramach PO WER,...

Nowy wzór umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe

02.10.2015 Informuję, że Instytucja Zarządzająca PO WER przekazała nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu PO WER rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe. Zgodnie z...

Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr: POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

29.09.2015 Pytanie nr 57 : Czy w ramach projektu mogą być realizowane szkolenia z zakresu „Aktywnego poszukiwania pracy", zwiększające kompetencje zawodowe (umiejętność szukania...

Mechanizm racjonalnych usprawnień w projektach PO WER

17.09.2015 Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy wyjaśnienia dotyczące zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień, w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa w...

Odwołane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER planowane na dzień 17 września 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim

16.09.2015 Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 17 września br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER nie odbędzie się. Osoby zainteresowane...

Odwołane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER planowane na dzień 10 września 2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim

09.09.2015 Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na dzień 10 września br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER nie odbędzie się. Osoby zainteresowane...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER spotkanie w Zielonej Górze

03.09.2015 O szkoleniu Wojewódzki Urząd...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

03.09.2015 O szkoleniu Wojewódzki Urząd...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER

03.09.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.25-08-K01/15

02.09.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze (Instytucja Pośrednicząca PO WER) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

04.08.2015 O szkoleniu Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej...

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach PO WER w WUP Zielona Góra

04.08.2015 O szkoleniu Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

03.08.2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I ...

Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia

15.07.2015 W załączeniu zamieszczono Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej...