Pierwsza umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu PO WER z 2018 r. podpisana