Spotkanie dotyczące grantów na współpracę ponadnarodową